Home

Hallo! 

Mijn naam is Frans Fellinga en ben al met Pensioen. Daarnaast ben ik werkzaam als procuratiehouder van Lovers Transportainment te Amsterdam/Schiphol.

Dit houdt in dat dit bedrijf mij de prachtige titel heeft gegeven van General Manager Mobilitie en waarvoor ik mijn vakbekwaamheid beschikbaar moet houden en er zorg voor dien te dragen dat de chauffeurs zich aan de regels houden die de wet hieraan stelt.

Ook doe ik voor een Limousine bedrijf af en toe een VIP ritje met een Limousine of met een mooie touringcar. Mijn ervaringen en leuke annekdotes met het vervoeren van bekende Nederlanders en buitenlandse beroemdheden zal ik later misschien in boekvorm uitbrengen.

Ik ben getrouwd met Vivienne die mijn steun en toeverlaat is en waarmee ik in Thailand ben getrouwd. Wij hebben gekozen voor dit land omdat het mooi, lief en heerlijk vertoeven is, met zeer lieve bewoners en wij ons tot het Boeddhistische leven voelen aangetrokken en ook op deze wijze leven.

Vivienne werkt op Schiphol Airport.

Dit is onze blog waarin wij over verschillende onderwerpen in zullen gaan en onze reiservaringen met een ieder zullen delen.

Wij wonen in Lelystad en onze voortuin kunt u bewonderen op de film

[DE NIEUWE WILDERNIS].

Het is dus mooi wonen alleen de Gemeente Lelystad heeft een waardeloze Gemeentebestuur, die mierenneuken over de lulligste dingen.

Wij wensen u veel lees plezier.

Hello!

My name is Frans Fellinga and am already retired. In addition, I am working as authorised signatory of Lovers Transportainment to Amsterdam/Schiphol.

This means that this company has given me the wonderful title of General Manager and for which I need to keep my professional competence Mobilitie available and ensure that the drivers should abide by the rules off the law.

Also, I do for a Limousine Company occasional VIP ride with a Limousine or with a nice coach. My experiences and fun annekdotes with transporting Dutch celebrities and foreign celebrities will I might later in book form.

I am married to Vivienne  in Thailand. We have chosen for this country because it is beautiful, sweet and Heavenly, with very dear residents and we feel attracted us to the Buddhist life and also in this way life.

Vivienne works at Schiphol Airport.

This is our blog where we will go in on a variety of topics and will share our travel experiences with everyone.

We live in Lelystad and our front yard can be admired on the film [the NEW WILDERNESS].

It is so beautiful interior only the city of Lelystad has a crappy Town Council, which lulligste things about the nitpicking.

We hope you enjoy reading it.

Geef een reactie